Lá The Devil – Wild Unknown Tarot

The Devil

Ham muốn, tiêu cực

Wild Unknown 15

Mặc dù có thể sẽ cảm thấy hoảng sợ khi lá The Devil xuất hiện trong lúc đọc bài, lá bài này mang đến một tin nhắn khẩn và phải được lý hoàn toàn trung thực. Mặt tối của lá the devil chỉ ra hình dạng của sự ham muốn, tiêu cực hoặc chủ nghĩa vật chất. Nó có thể ám chỉ một mối quan hệ tồi tệ với một người hoặc thứ gì đó. Xác định sự lệ thuộc này và cách nó kìm hãm bạn. Những móng guốc của the devil rất khỏe và tàn nhẫn – sự kìm hãm của chúng sẽ không nới lỏng trừ khi có một sự thay đổi rõ rệt xảy ra. Hãy phóng thích cho chính mình.

Sách Wild Unknown Tarot – Kim Krans

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Wild Unknown Tarot

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply