Lá Two of Wands – Wild Unknown Tarot

Two of Wands

Sự quyết tâm, phương hướng

Wild Unknown Wands 2

Là bài này chỉ ra rõ ràng bạn đang trên đường đi đến thành công. Bạn tập trung. Bạn tập trung vào mục tiêu của mình và mạnh dạn cho thấy tất cả những nỗ lực trên con đường đó. Bởi vì bộ Wands có liên kết mật thiết với lý trí, bạn cần thời gian để nhận thức được kiểu suy nghĩ của mình, đặc biệt là với bản thân bạn. Đâu là giá trị và sắc thái thực sự trong suy nghĩ của bạn? Chủ yếu tích cực hay tiêu cực? Bạn đối xử với bản thân như thế nào trên con đường đi tới giấc mơ lớn nhất của mình?

Sách Wild Unknown Tarot – Kim Krans

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Wild Unknown Tarot

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply