Lá Ten of Wands – Wild Unknown Tarot

Ten of Wands

Gánh nặng, phong tỏa, khó khăn

Wild Unknown Wands 10

Lá Ten of Wands là lá bài luôn rất khó khăn để đối mặt. Những gánh nặng về tinh thần hoặc thể chất đè nặng lên tâm hồn bạn. Dần dần sẽ dẫn đến mất hi vọng và sự phiền muộn. Bạn chỉ đơn giản là không thể “bước qua” những ranh giới mà bạn muốn. Bạn không nhìn thấy lối ra. Nếu là bài này xuất hiện để đáp lại một ai đó hoặc một tình huống nào đó, tốt nhất là bạn chỉ đơn giản là bước đi. Nhưng nếu lá bài này xuất hiện thường xuyên, nó ám chỉ rằng bạn đang bị hút về những thứ tiêu cực. Bạn chọn bước đi trên con đường khó khăn.

Sách Wild Unknown Tarot – Kim Krans

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Wild Unknown Tarot

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply