Lá Six of Wands – Deviant Moon Tarot

Six of Wands

Wands 6

Đêm nay, khu rừng mở hội. Nhân vật lớn cuối cùng đã xuất hiện! Từ búp hoa được ánh trăng soi sáng, một thực thể sống xuất hiện đầy kiêu hãnh. Năm cây gậy được giương cao mừng sự kiện đang diễn ra. Tay nắm giữ một cây gậy khác, sinh vật này ban phước lành cho mọi linh hồn hiện hữu.

Nghĩa xuôi: Một người hùng mới. Thay đổi. Biến hình. Xuất hiện với vị thế tốt hơn trước. Chiến thắng.

Nghĩa ngược: Trì hoãn. Thành quả không đáng. Không hòa nhập được.

Sách Deviant Moon Tarot – Patrick Valenza

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Deviant Moon Tarot

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply