Lá Five of Wands – Deviant Moon Tarot

Five of Wands

Wands 5

Xung đột đã nổ ra! Con người từ những vùng khác nhau đang công kích lẫn nhau, dẫn đến một trận chiến gậy gộc để xử lý vấn đề, thay vì tìm kiếm những phương thức đàm phán hòa bình để giải quyết xung đột.

Nghĩa xuôi: Cạnh tranh. Bất hòa. Đấu tranh. Vấn đề pháp lý. Xung đột với người xung quanh.

Nghĩa ngược: Đàm phán. Tìm ra giải pháp. Biến sự khác biệt trở thành lợi thế.

Sách Deviant Moon Tarot – Patrick Valenza

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Deviant Moon Tarot

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply