Lá Seven of Swords – Wild Unknown Tarot

Seven of Swords

Bí mật, lợi ích cá nhân

Wild Unknown Swords 7

Six of Swords duy trì một tầm nhìn ngay thẳng trong khi đó lá bài thứ bảy lại cuộn lại dưới đuôi con cáo tinh ranh. Vậy hãy đi đến câu chuyện của Seven of Swords…một bí mật đang được nắm giữ. Kể cả bạn có là người đang nắm giữ bí mật đó hay bạn là người đang bị giữ bí mật, và đây là lúc để xác định xem là cái nào. Sự dối gạt và cản trở nấn ná xung quanh. Hãy đối mặt với nguyên nhân của những bí mật hay những nguy cơ ruồng bỏ chính bản thân bạn.

Sách Wild Unknown Tarot – Kim Krans

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Wild Unknown Tarot

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply