Mother of Air

Ý nghĩa lá Mother of Air trong bộ Book of Shadows Tarot - As Above

Tương ứng với Queen of Swords trong RWS

Mother of Air viết những quyển sách và tạo ra ngôn ngữ. Bà xây những chiếc cầu bằng ngôn từ và ý tưởng, giúp bạn giao tiếp tốt hơn.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – As Above (Barbara Moore, Gregorz Krisinsky)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – As Above

LEAVE A REPLY