Mother of Earth

Ý nghĩa lá Mother of Earth trong bộ Book of Shadows Tarot - As Above

Tương ứng với lá Queen of Pentacles trong RWS

Mother of Earth đang ở vị trí của Mẹ Thiên Nhiên, mang đến một mùa gặt bội thu. Bà nuôi dưỡng cơ thể và tâm hồn chúng ta bằng những tạo vật tốt nhất của mình.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – As Above (Barbara Moore, Gregorz Krisinsky)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – As Above

LEAVE A REPLY