Lá 7 of Air – Book of Shadows Tarot (As Above)

7 of Air

Ý nghĩa lá 7 of Air trong bộ Book of Shadows Tarot - As Above

Seven of Air: Kinh Dịch

Kinh Dịch, hay còn được biết đến là Quyển Sách Của Những Thay Đổi, là một văn tự Trung Hoa cổ xưa chứa đựng các ý nghĩa bói toán cho mỗi một trong 64 quẻ sáu hào. Các quẻ sáu hào là những đường ngang có sáu cạnh, mà theo truyền thống thì được xác định bởi việc tung các quẻ xăm, mặc dù đôi khi người ta sẽ tung đồng tiền hoặc thậm chí là một con số ngẫu nhiên. Kết quả từ quẻ xăm hoặc đồng xu sẽ quyết định một đường của quẻ sáu hào. Một đường có thể là kín và nguyên vẹn (gọi là Dương) hoặc mở và gãy khúc (gọi là Âm). Các quẻ xăm hoặc đồng xu được ném lên tổng cộng sáu lần để sẽ ra một quẻ sáu hào chứa đựng thông điệp hoặc câu trả lời cho người bói.

Tuy vận mệnh theo bói toán được tạo ra bởi Kinh Dịch có thể chắc chắn được chứng minh là hữu ích, song điều thú vị hơn cần lưu ý chính là khái niệm về Âm Dương. Khái niệm này, được thể hiện bởi biểu tượng Âm Dương quen thuộc được vẽ trên lá Seven of Air, nó khám phá cách mà các nguồn lực hoặc ý niệm có vẻ đối lập nhau có thể chứa trong chúng hạt giống của khía cạnh đối lập còn lại. Mặc dù đây là một sự đơn giản hóa quá mức, nhưng Dương có thể được xem như mang tính chủ động và nam tính còn Âm mang tính bị động và nữ tính. Nhưng cả hai đều cần thiết như nhau để cả hai có thể tồn tại.

Lá Seven of Air nhắc chúng ta rằng, cũng giống như Âm tồn tại trong Dương và Dương tồn tại trong Âm, và câu trả lời của bạn cũng nằm bên trong câu hỏi của bạn như thế. Hãy khám phá những gì bạn đang hỏi và tìm ra sự dẫn dắt và sáng suốt đang cư ngụ tại đó.

Mặt tối của lá bài này chỉ ra rằng câu trả lời không nằm trong câu hỏi bởi vì đó là một câu hỏi sai. Bạn nên hỏi một câu khác.

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply