Lá 20. Judgment – Ghosts and Spirits Tarot

20 – Judgment (Judgment of the Dead)

20

Trong truyền thuyết Ai Cập cổ, linh hồn của người mới qua đời được đưa đến Hall of Two Truths (Phòng Hai Sự Thật). Tại đó, trái tim sẽ được cân đo với lông vũ của Maat, đại diện cho sự thật và đức hạnh. Nếu lông vũ không nặng hơn trái tim thì người đó được phép bước vào con đường đến ngai vàng của Osiris và Cánh Đồng Sậy (Field of Reeds). Nếu cân nghiêng về phía lông vũ, thì sinh vật dã thú Ammut sẽ nuốt trái tim đó. Cán cân là đại diện của sự phán xét. Nhân vật ở vị trí trung tâm đứng ở vị trí xem xét đánh giá. Đó là lúc tiến vào những tầng tinh thần sâu hơn nơi có thể đưa sự thật ra ánh sáng.

Ý nghĩa bói toán: Lá bài này đóng vai trò như một cánh cổng dẫn vào thế giới ý thức và nhận thức cao cấp hơn. Hành động của chúng ta luôn đem lại hậu quả, vì vậy hãy chú ý lắng nghe tiếng nói nội tâm của bạn và nghe theo lý lẽ con tim khi đối mặt với các quyết định có tác động lâu dài.

Sách Ghosts and Spirits Tarot – Lisa Hunt

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Ghosts and Spirits Tarot

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply