Lá Six of Cups – Ghosts and Spirits Tarot

Lá Six of Cups – Ghosts and Spirits Tarot

Six of Cups (Revenants) Revenant thường là những hồn ma không siêu thoát được trở về thế giới người sống…
Lá Seven of Swords – Ghosts and Spirits Tarot

Lá Seven of Swords – Ghosts and Spirits Tarot

Seven of Swords (Duppy) Theo dân gian Jamaica, một người sở hữu trong mình hay linh hồn: một thuộc về…
Lá Ten of Pentacles – Ghosts and Spirits Tarot

Lá Ten of Pentacles – Ghosts and Spirits Tarot

Ten of Pentacles (Animism – Thuyết Duy Linh) Animism, tức Thuyết duy linh, là niềm tin rằng hiện tượng tự…
Lá 19. The Sun – Ghosts and Spirits Tarot

Lá 19. The Sun – Ghosts and Spirits Tarot

19 – The Sun (Grateful Dead) Trong những câu chuyện về “Grateful Dead”, người anh hùng tốt bụng trả giúp…
Lá 12. The Hanged Man – Ghosts and Spirits Tarot

Lá 12. The Hanged Man – Ghosts and Spirits Tarot

12 – The Hanged Man (The Undead/Vampire – Xác Sống/Ma Cà Rồng) Người chết không siêu thoát trỗi dậy và…
Lá Seven of Cups – Ghosts and Spirits Tarot

Lá Seven of Cups – Ghosts and Spirits Tarot

Seven of Cups (Eldorado) Bài thơ của Adgar Allan Poe nói về một chiến binh can đảm bước vào tuổi…
Lá King of Cups – Ghosts and Spirits Tarot

Lá King of Cups – Ghosts and Spirits Tarot

King of Cups (Ghost of Hemlet –  Bóng ma Hamlet) Trong vở kịch của Shakespeare, bóng ma Vua Hamlet là…
Lá 15. Chains – Ghosts and Spirits Tarot

Lá 15. Chains – Ghosts and Spirits Tarot

15 – Chains (Jacob Marley) Trong A Christmas Carol, Jacob Marley là đối tác kinh doanh đồng thời là người…
Lá Four of Swords – Ghosts and Spirits Tarot

Lá Four of Swords – Ghosts and Spirits Tarot

Four of Swords (Kuei) Kuei là những hồn ma ác trong truyền thuyết Trung Hoa bị từ chối được vào thế…
Lá Eight of Pentacles – Ghosts and Spirits Tarot

Lá Eight of Pentacles – Ghosts and Spirits Tarot

Eight of Pentacles (Kobold) Một số người quan điểm rằng những con ma cư trú trong các gia đình (gia…
Lá Knight of Swords – Ghosts and Spirits Tarot

Lá Knight of Swords – Ghosts and Spirits Tarot

Knight of Swords (Ekimmu) Trong truyền thuyết Babylon cổ, Ekimmu là ác ma có đặc tính như ma cà rồng…
Lá 21. The World – Ghosts and Spirits Tarot

Lá 21. The World – Ghosts and Spirits Tarot

21 – The World (La Danse Macabre) LA Danse Macabre hay “Điệu Múa Chết” (Dance of Dead) là một câu chuyện…
Lá Page of Swords – Ghosts and Spirits Tarot

Lá Page of Swords – Ghosts and Spirits Tarot

Page of Swords (Black Dogs – Chó Đen) Hãy cẩn thận với những con chó đen trên những cung đường…
Lá 8. Strength – Ghosts and Spirits Tarot

Lá 8. Strength – Ghosts and Spirits Tarot

8 – Strength (Mummy/Ka) Người Ai Cập cổ tin rằng mỗi người được sinh ra với hai linh hồn tách…
Lá Knight of Pentacles - Ghosts and Spirits Tarot

Lá Knight of Pentacles – Ghosts and Spirits Tarot

Knight of Pentacles (Moss Maidens – Những Nàng Tiên Rêu Phuong) Vốn là những người thợ kéo chỉ có quyền…
Lá Ace of Wands – Ghosts and Spirits Tarot

Lá Ace of Wands – Ghosts and Spirits Tarot

Ace of Wands (Will o’ the Wisp) Còn được biết đến dưới tên gọi “ngọn lửa của kẻ khờ”, những…
Lá 20. Judgment – Ghosts and Spirits Tarot

Lá 20. Judgment – Ghosts and Spirits Tarot

20 – Judgment (Judgment of the Dead) Trong truyền thuyết Ai Cập cổ, linh hồn của người mới qua đời…
Lá 13. Death – Ghosts and Spirits Tarot

Lá 13. Death – Ghosts and Spirits Tarot

13 – Death (Grim Reaper) Có lẽ hình tượng nổi tiếng nhất của tử thần là Grim Reaper, một nhân…