Lá Five of Wands – Ghosts and Spirits Tarot

Lá Five of Wands – Ghosts and Spirits Tarot

Five of Wands (The Ghost of Oiwa – Bóng Ma Oiwa) Một người đàn ông tên Lemon chỉ vì dục…
Lá Eight of Wands – Ghosts and Spirits Tarot

Lá Eight of Wands – Ghosts and Spirits Tarot

Eight of Wands (Battlefield Ghosts – Những Hồn Ma Chết Trận) Bóng ma được nhìn thấy ở các chiến trường…
Lá Five of Swords – Ghosts and Spirits Tarot

Lá Five of Swords – Ghosts and Spirits Tarot

Five of Swords (Erlkoenig) Trong bài thơ bi kịch của Goethe, Erlkoenig là nhân cách hóa của thần chết. Erlkoenig…
Lá Seven of Pentacles – Ghosts and Spirits Tarot

Lá Seven of Pentacles – Ghosts and Spirits Tarot

Seven of Pentacles (Canterville Ghost) Ngài Simon de Canterville là một hồn ma bị nguyền không ám được một gia…
Lá Queen of Wands – Ghosts and Spirits Tarot

Lá Queen of Wands – Ghosts and Spirits Tarot

Queen of Wands (White Ladies – Những Quý Bà Áo Trắng) Những hồn ma đáng yêu, mờ ảo nhảy múa…
Lá Knight of Cups – Ghosts and Spirits Tarot

Lá Knight of Cups – Ghosts and Spirits Tarot

Knight of Cups (Undine) Undine là tên của một changeling (tên gọi của những đứa trẻ kì lạ được nhắc…
Lá Four of Wands – Ghosts and Spirits Tarot

Lá Four of Wands – Ghosts and Spirits Tarot

Four of Wands (Shellycoat) Mặc dù vô hại nhưng những thủy hồn tinh nghịch lại rất thích chơi khăm những…
Lá Queen of Cups – Ghosts and Spirits Tarot

Lá Queen of Cups – Ghosts and Spirits Tarot

Queen of Cups (Groa: Mother of Svipdag) Người anh hùng Na Uy Svipdag triệu hồi người mẹ đã qua đời…
Lá King of Swords – Ghosts and Spirits Tarot

Lá King of Swords – Ghosts and Spirits Tarot

King of Swords (Headless Horesman – Kỵ Sĩ Không Đầu) Kỵ sĩ Không đầu được cho là một chiến binh…
Lá Ten of Cups – Ghosts and Spirits Tarot

Lá Ten of Cups – Ghosts and Spirits Tarot

Ten of Cups (Day of the Dead – Ngày Diệt Vong) Con người khắp thế giới vẫn thường tổ chức…
Lá Two of Pentacles – Ghosts and Spirits Tarot

Lá Two of Pentacles – Ghosts and Spirits Tarot

Two of Pentacles (Lemures/Lares) Người La Mã cổ tin vào sự tồn tại của hồn ma thiện và hồn ma…
Lá 0. The Fool – Ghosts and Spirits Tarot

Lá 0. The Fool – Ghosts and Spirits Tarot

0 – The Fool (Leshy) Leshy là những linh hồn sống trong những khu rừng tối vùng Baltics. Những sinh…
Lá Six of Pentacles – Ghosts and Spirits Tarot

Lá Six of Pentacles – Ghosts and Spirits Tarot

Six of Pentacles (Tornak) Tornak là một linh hồn giám hộ duy linh có hình dáng như con người, đá,…
Lá Four of Pentacles – Ghosts and Spirits Tarot

Lá Four of Pentacles – Ghosts and Spirits Tarot

Four of Pentacles (Wanjina) Những linh hồn siêu nhiên của các thổ dân, Wanjina có khả năng chuyển hóa thành…
Lá Ace of Swords – Ghosts and Spirits Tarot

Lá Ace of Swords – Ghosts and Spirits Tarot

Ace of Swords (Poltergeist) Poltergeist là một “hồn ma ồn ào” gây ra những rối loạn bằng việc quăng ném…
Lá Page of Cups – Ghosts and Spirits Tarot

Lá Page of Cups – Ghosts and Spirits Tarot

Page of Cups (Encantado – Dolphin Shapeshifers) Shapeshifter (kẻ thay hình đổi dạng) là những linh hồn động vật siêu…
Lá Six of Cups – Ghosts and Spirits Tarot

Lá Six of Cups – Ghosts and Spirits Tarot

Six of Cups (Revenants) Revenant thường là những hồn ma không siêu thoát được trở về thế giới người sống…
Lá Seven of Swords – Ghosts and Spirits Tarot

Lá Seven of Swords – Ghosts and Spirits Tarot

Seven of Swords (Duppy) Theo dân gian Jamaica, một người sở hữu trong mình hay linh hồn: một thuộc về…