Lá Maiden of Air – Book of Shadows Tarot (As Above)

Maiden of Air

Ý nghĩa lá Maiden of Air trong bộ Book of Shadows Tarot - As Above

Tương ứng với lá Knight of Swords trong RWS

Maiden of Air chia sẻ một khúc hát với các sinh vật của khí. Cô khuyến khích trực giác, sự tự nhiên và sự giao tiếp đầy vui vẻ.

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply