Ghosts and Spirits Tarot – Sách Hướng Dẫn

Một bộ bài sáng thể hiện 79 nhân vật huyền ảo vừa đáng sợ vừa thân thiện. Thông qua hệ thống biểu tượng tarot, họ truyền tải những thông điệp nằm ngoài những trải nghiệm của con người.

Bộ bài Ghosts and Spirits Tarot theo cấu trúc tarot truyền thống với 22 lá Ẩn Chính và 56 lá Ẩn Phụ. Tác giả Lisa Hunt cũng bao gồm 1 lá thêm dành cho những câu hỏi yêu cầu sự phản ánh sâu hơn. Sách đi kèm cung cấp câu truyện về các nhân vật trong lá bài. 

Xin vui lòng Click vào hình bên dưới để xem ý nghĩa từng lá bài.

Bộ Ẩn Chính

Ghosts and Spirits Tarot - Sách Hướng Dẫn 1 1 2 3
 0. The Fool 1. The Magician 2. The High Priestess 3. The Empress
4 5 6 7
 4. The Emperor 5. The High Priest 6. The Lovers 7. The Chariot
8 9 10 11
 8. Strength 9. The Hermit 10. The Wheel 11. Justice
12 13 14 15
12. The Hanged Man 13. Death 14. Temperance 15. The Devil
16 17 18 19
 16. The Tower 17. The Star 18. The Moon 19. The Sun
20 21    
 20. Judgment 21. The World    

Bộ Pentacles

1п 2п п3 п4
 Ace of Pentacles 2 of Pentacles 3 of Pentacles 4 of Pentacles
п5 п6 п7 п8
 5 of Pentacles 6 of Pentacles  7 of Pentacles 8 of Pentacles
п9 п10 п11 п12
 9 of Pentacles  10 of Pentacles  Page of Pentacles Knight of Pentacles
п13 п14    
Queen of Pentacles King of Pentacles    

Bộ Cups

1к 2к ч3 ч4
 Ace of Cups  2 of Cups 3 of Cups 4 of Cups
ч5 ч6 ч7 ч8
 5 of Cups 6 of Cups 7 of Cups 8 of Cups
ч9 ч10 ч11 ч12
 9 of Cups 10 of Cups Page of Cups Knight of Cups
ч13 ч14    
 Queen of Cups King of Cups    

Bộ Swords

1м 2м м3 м4
 Ace of Swords 2 of Swords 3 of Swords 4 of Swords
м5 м6 м7 м8
 5 of Swords 6 of Swords 7 of Swords 8 of Swords
м9 м10 м11 м12
 9 of Swords 10 of Swords Page of Swords Knight of Swords
м13 м14    
 Queen of Swords King of Swords    

Bộ Wands

1ж 2ж ж3 ж4
 Ace of Wands  2 of Wands 3 of Wands 4 of Wands
ж5 ж6 ж7 ж8
 5 of Wands 6 of Wands 7 of Wands 8 of Wands
ж9 ж10 ж11 ж12
 9 of Wands 10 of Wands Page of Wands Knight of Wands
ж13 ж14    
 Queen of Wands King of Wands    

Sách Ghosts and Spirits Tarot – Lisa Hunt

Xin lưu ý đây là bản dịch tham khảo, không mang tính chất thương mại. Người đọc vui lòng cân nhắc trước khi quyết định in ra.

 

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply