Trải bài này được dựa trên những biểu tượng tìm thấy trong lá The Fool. Có thể dùng để trả lời mọi câu hỏi.

Trải Bài Tarot – Lá Bài The Fool

Hãy rút lá The Fool từ bộ bài của bạn, đặt nó ở trung tâm và lần lượt rút những lá khác.

  1. Con chó: Tôi tin tưởng ai?
  2. Cái túi: Tôi mang theo điều gì từ quá khứ?
  3. Bờ vực: Nguy hiểm nào nằm ở phía trước?
  4. Hoa hồng trắng: Tôi cố gắng vì điều gì?
  5. Ngọn núi: Tôi cảm thấy được khai sáng nhất ở đâu?
  6. Mặt khuất của the Fool: Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đi theo niềm vui của mình?
  7. Câu hỏi của the Fool: Tôi có đang theo đuổi ước mơ của mình?
  8. Số 0: Tiềm năng nào đang tồn tại?

—————————–

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.
Dịch: Tiểu Liên.

LEAVE A REPLY