Trải Bài Tarot – Bộ Tứ Hiệp Sĩ

Trong bộ Hoàng Gia, Hiệp sĩ (Knight) là những người chiến binh trong tarot, mỗi người đại diện cho một hình mẫu riêng, tìm kiếm, theo đuổi, khám phá những khía cạnh nhất định trong cuộc sống.

Rút riêng 4 lá Knight và đặt ở trung tâm trải bài. Mỗi cặp lá úp xuống bên cạnh thể hiện phẩm chất của từng hiệp sĩ. Sau khi đọc câu hỏi, hãy lật lá bài tương ứng để tìm câu trả lời.

Bộ Tứ Hiệp Sĩ

1. Hướng theo niềm đam mê, thứ gì đang ở phía trước tôi?

2. Điều bất ngờ gì đang chờ đợi tôi?

3. Hướng theo trái tim, thứ gì đang ở phía trước tôi?

4. Điều bất ngờ gì đang chờ đợi tôi?

5. Hướng theo ý thức, thứ gì đang ở phía trước tôi?

6. Điều bất ngờ gì đang chờ đợi tôi?

7. Hướng theo sự hiếu kì, thứ gì đang ở phía trước tôi?

8. Điều bất ngờ gì đang chờ đợi tôi?

—————————–

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.
Dịch: KLee.

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts