Trải Bài Tarot – Bạn Cùng Phòng

 

Chọn bạn củng phòng là một trong những quyết định quan trọng trong cuộc sống vì đó là người bạn sẽ cùng chung sống và trở nên thân thiết với họ. Trải bài này giúp việc lựa chọn dễ dàng hơn và dự tiềm năng của mối quan hệ này. Sử dụng trải bài khi bạn đã có một người bạn cùng phòng cụ thể trong đầu.

roomate

  1. Khái quát về người bạn cùng phòng
  2. Chúng tôi sẽ hoà hợp với nhau như thế nào?
  3. Chúng tôi sẽ vui vẻ với nhau chứ?
  4. Cần đặt ra những nguyên tắc nào ngay từ đầu?
  5. Họ có gọn gàng không?
  6. Họ có thận trọng không?
  7. Tôi có tin tưởng họ đủ để chung sống với họ?
  8. Họ có thận trong về mặt tài chính?
  9. Tính cách ẩn giấu nào của họ tôi cần cẩn trọng?
  10. Việc chúng tôi sống chung sẽ như thế nào?

_________________

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.

Dịch: Tiểu Liên

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply