Trải Bài Tarot – Thú Cưng

Giữa bạn và con vật bạn đang nuôi có tồn tại mối quan hệ sâu sắc? Trải bài này được tạo ra để giúp bạn hiểu chúng hơn. Ngoài ra, đừng quên chia sẻ tình thương cho những con vật tàn tật hoặc bị bỏ rơi, hãy chung tay với nhau để giúp chúng có mái nhà êm ấm. (=^ω^=)✧

Thú Cưng

1. Quá khứ của vật nuôi.
2. Hiện tại của vật nuôi.
3. Tương lai của vật nuôi.
4. Sức khỏe của vật nuôi.
5. Cảm xúc của vật nuôi.
6. Vật nuôi muốn nói gì với bạn?
7. Vật nuôi của bạn cần gì?
8. Tình trạng mối quan hệ giữa chủ và vật nuôi.
9. Bạn có thể làm gì để chăm sóc vật nuôi một cách tốt nhất?

—————————–

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.
Dịch: KLee.

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts