[Hỏi] Một Tarot reader đúng nghĩa sẽ không thu tiền xem bói hoặc thu rất ít?

[Đáp] Sai. Giải bài Tarot cũng là một dịch vụ, nghĩa là cũng cần thời gian và công sức con người. Một reader có thể quyết định không lấy tiền giải bài, nhưng không có nghĩa là những reader khác cũng bắt buộc phải như vậy. Nếu bạn muốn nhờ một reader giải bài giúp, hãy nghĩ đến thời gian họ bỏ ra để ngồi cùng bạn trò chuyện và nỗ lực tìm ra giải pháp cho bạn, và số tiền bạn trả cho họ chính là giá trị của thời gian cũng như công sức họ đã bỏ ra. Có thể bạn chưa biết, nhưng tại Mỹ, Úc và châu Âu, nửa giờ (30 phút) giải bài Tarot có thể tiêu tốn của bạn đến hơn 50 usd, tức hơn 1 triệu đồng, và những reader đó vẫn luôn kín lịch hẹn.