Wednesday, June 23, 2021
Linestrider Tarot

Linestrider Tarot

  Lá The Fool – Linestrider Tarot

  0 - The Fool Từ khóa Hành trình, chủ nghĩa duy tâm, các chuyến du hành mới, sự ngây thơ, các quyết định, tính tự phát, liều...

  Lá The Magician – Linestrider Tarot

  I - The Magician Từ khóa Sự tập trung, trọng tâm, đạt được mục tiêu, học hỏi, nghiên cứu, sự giao tiếp, sự biến đổi Ý nghĩa Magician...

  Lá The High Priestess – Linestrider Tarot

  II - The High Priestess Từ khóa Trực giác, sự thanh bình, phép màu, các giấc mơ, các bí mật, các điểm đến mới, lòng trung...

  Lá The Empress – Linestrider Tarot

  III - The Empress Từ khóa Tính trọn vẹn, sự hài lòng, tính sáng tạo, sự đam mê, sự sinh sôi, trẻ con, tình mẹ, hạnh...

  Lá The Emperor – Linestrider Tarot

  IV - The Emperor Từ khóa Sự lãnh đạo, quyền lực, lý trí, cấu trúc, quy tắc, sức mạnh nam tính, sự trưởng thành, tính ương...

  Lá The Hierophant – Linestrider Tarot

  V - The Hierophant Từ khóa Học hỏi, nghiên cứu, trí tuệ, các tổ chức, cộng đồng, đoàn thể, các nghi lễ, gắn bó tôn giáo,...

  Lá The Lovers – Linestrider Tarot

  VI - The Lovers Từ khóa Sự cam kết, quan hệ đồng sự, tình bạn, sức thu hút, hôn nhân, sự hợp nhất, sự giao tiếp Ý...

  Lá The Chariot – Linestrider Tarot

  VII - The Chariot Từ khóa Trọng tâm, mục tiêu, tiến trình, kỷ luật tự giác, sự hy sinh, tiến về phía trước, du hành, chiến thắng Ý...

  Lá Strength – Linestrider Tarot

  VIII - Strength Từ khóa Lòng dũng cảm, tình yêu, sự kiên nhẫn, sự cân bằng, động lực, sức mạnh nội tại, thành công Ý nghĩa Strength thể...

  Lá The Hermit – Linestrider Tarot

  IX - The Hermit Từ khóa Cô độc, sự tự nhận thức, học hỏi, sự tự vấn lương tâm, lòng  kiên nhẫn, thoái lui, lãnh đạo...

  Rao Vặt Tổng Hợp