VI. The Lovers

Lá VI. The Lovers - Nicoletta Ceccoli Tarot

Bạn có một lựa chọn có thể thay đổi tất cả mọi thứ. Hãy nghe theo trái tim mình. Đi theo tình yêu.

Từ khóa: tình yêu thiêng liêng hay báng bổ, lựa chọn đạo đức, bạn tâm giao

Bộ bài Nicoletta Ceccoli Tarot – Nicoletta Ceccoli

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Nicoletta Ceccoli Tarot

LEAVE A REPLY