Lá Three of Pentacles – Tarot of Trees

Three of Pentacles

threeofpentacles

Ba cái cây mọc hướng vào bên trong, mỗi cái liên kết với các cành của cây khác để giữ lấy ba biểu tượng.

Ý nghĩa:

Three of Pentacles nói về làm việc nhóm, hợp tác, và lên kế hoạch. Trong lá bài này, ba cái cây cùng nhau như một nhóm thống nhất. Lá bài này là dấu hiệu của một nhóm dựa vào: hợp tác với những người khác, dựa vào sức mạnh của mỗi người trong nhóm, hoặc làm việc hòa hợp như một đội. Lá bài này cũng bao gồm việc lên kế hoạch và chuẩn bị cho những công việc trong tay: bao quát các vấn đề khả thi, chuẩn bị các kế hoạch dự phòng, và tiến hành một cách chi tiết. Đây không phải lúc đổ xô vào một dự án một cách mù quáng mà thiếu đi kế hoạch cụ thể – đặc biệt là khi có một nhóm người tham gia vào. Three of Pentacles cũng đại diện cho khả năng hoàn thành công việc. Lá bài này bảo đảm với bạn rằng bạn có kĩ năng, trí tuệ, và có những khả năng để hoàn thành công việc thành công.

Sách Tarot of Trees – Dana Driscoll

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Tarot of Trees

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply