Lá King of Pentacles – Sun and Moon Tarot

King of Pentacles

194_74

Lửa của đất. King of Pentacles đại diện cho vai trò một bác sĩ hoặc người chữa lành. Sự phong phú, thịnh vượng và tự tin. Tận hưởng thành công và lòng trung của người khác. Gặt hái những gì đã gieo. Các ý tưởng về tài chính và mối quan hệ làm ăn. Chiếc khiên của nhà vua thể hiện sự thống nhất và hài hòa.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply