Lá I. The Magician – Deviant Moon Tarot

I – The Magician

Magician

Là người sở hữu tài năng lớn, The Magician luôn thực hiện mọi việc với trình độ cao. Mặc dù anh chỉ mới bắt đầu tôi luyện sự khéo léo nhưng tài năng thì anh đã luôn sẵn có rồi.

Nghĩa xuôi: Vận dụng sự sáng tạo. Khám phá những tài năng tiềm ẩn của một người nào đó. Khéo tay. Lanh lẹ. Tài năng phát lộ.

Nghĩa ngược: Sử dụng sai tài năng của ai đó. Thiếu trí tưởng tượng. Bối rối. Những nỗ lực thiếu sự hợp tác. Không thể học hỏi những kỹ năng mới.

Sách Deviant Moon Tarot – Patrick Valenza

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Deviant Moon Tarot

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply