Lá Four of Swords – Wild Unknown Tarot

Four of Swords

Sự tĩnh lặng, sức mạnh tinh thần

Wild Unknown Swords 4

Mặc dầu những thanh kiếm đầy đe dọa treo lơ lửng ở bên trên, chú cừu non vẫn ngồi đó với một phong thái tĩnh lặng và không hề sợ hãi. Four of Swords nói rằng đây là lúc phải nhìn sâu vào bên trong và tìm kiếm sức mạnh tinh thần để đối phó với áp lực. Sự nghỉ ngơi rất quan trọng. Tìm kiếm sự thiền định hoặc tìm những tác phẩm văn học tập trung vào sự tĩnh lặng trong tâm trí. Tận dụng khoảng thời gian này để phục hồi và rút vào trong trước khi những thanh kiếm kia rơi xuống.

Sách Wild Unknown Tarot – Kim Krans

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Wild Unknown Tarot

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply