Aleister Crowley Thoth Tarot – Sách Hướng Dẫn

Thoth Tarot là một trong những tựa bài Tarot nổi tiếng nhất thế giới, được vẽ bởi họa sỹ Frieda Harris dưới sự hướng dẫn của nhà nghiên cứu huyền học và thành viên của Hội Golden Dawn, huyền thoại Aleister Crowley. Mặc dù vẫn là một trong những tựa bài cổ điển nhưng Thoth Tarot chứa đựng những hệ thống biểu tượng huyền học kabbalah và astrology, đòi hỏi người dùng cần nghiên cứu nhiều để hiểu hết ý nghĩa ẩn trong mỗi lá bài.

Click vào tên lá bài hoặc hình ảnh để tham khảo ý nghĩa huyền học của từng lá bài.

Bộ Ẩn Chính

Ý nghĩa lá bài The Fool trong bộ bài Thoth Tarot Ý nghĩa lá The Magus trong bộ bài Thoth Tarot Ý nghĩa lá The Priestess trong bộ bài Thoth Tarot Ý nghĩa lá The Empress trong bộ bài Thoth Tarot
0 – The Fool I – The Magus II – The Priestess III – The Empress
Ý nghĩa lá The Emperor trong bộ bài Thoth Tarot Ý nghĩa lá The Hierophant trong bộ bài Thoth Tarot Ý nghĩa lá The Lovers trong bộ bài Thoth Tarot Ý nghĩa lá The Chariot trong bộ bài Thoth Tarot
IV – The Emperor V – The Hierophant VI – The Lovers VII – The Chariot
Ý nghĩa lá Adjustment trong bộ bài Thoth Tarot Ý nghĩa lá The Hermit trong bộ bài Thoth Tarot Ý nghĩa lá Fortune trong bộ bài Thoth Tarot Ý nghĩa lá Lust trong bộ bài Thoth Tarot
VIII – Adjustment IX – The Hermit X – Fortune XI – Lust
Ý nghĩa lá The Hanged Man trong bộ bài Thoth Tarot Ý nghĩa lá Death trong bộ bài Thoth Tarot Ý nghĩa lá Art trong bộ bài Thoth Tarot Ý nghĩa lá The Devil trong bộ bài Thoth Tarot
XII – The Hanged Man XIII – Death XIV – Art XV – The Devil
Ý nghĩa lá The Tower trong bộ bài Thoth Tarot Ý nghĩa lá The Star trong bộ bài Thoth Tarot Ý nghĩa lá The Moon trong bộ bài Thoth Tarot Ý nghĩa lá The Sun trong bộ bài Thoth Tarot
XVI – The Tower XVII – The Star XVIII – The Moon XIX – The Sun
Ý nghĩa lá The Aeon trong bộ bài Thoth Tarot Ý nghĩa lá The Universe trong bộ bài Thoth Tarot    
XX – The Aeon XXI – The Universe    

Bộ Ẩn Phụ

Bộ Wands

22 23 24 25
Ace of Wands 2 of Wands 3 of Wands 4 of Wands
26 27 28 29
5 of Wands 6 of Wands 7 of Wands 8 of Wands
30 31 32 33
9 of Wands 10 of Wands Princess of Wands Prince of Wands
34 35    
Queen of Wands Knight of Wands    

Bộ Cups

36 37 38 39
Ace of Cups 2 of Cups 3 of Cups 4 of Cups
40 41 42 43
5 of Cups 6 of Cups 7 of Cups 8 of Cups
44 45 46 47
9 of Cups 10 of Cups Princess of Cups Prince of Cups
48 49    
Queen of Cups Knight of Cups    

Bộ Swords

50 51 52 53
Ace of Swords 2 of Swords 3 of Swords 4 of Swords
54 55 56 57
5 of Swords 6 of Swords 7 of Swords 8 of Swords
58 59 60 61
9 of Swords 10 of Swords Princess of Swords Prince of Swords
62 63    
Queen of Swords Knight of Swords    

Bộ Disks (Pentacles)

64 65 66 67
Ace of Disks 2 of Disks 3 of Disks 4 of Disks
68 69 70 71
5 of Disks 6 of Disks 7 of Disks 8 of Disks
72 73 74 75
9 of Disks 10 of Disks Princess of Disks Prince of Disks
76 77    
Queen of Disks Knight of Disks

Bộ Bài Aleister Crowley Thoth Tarot – Aleister Crowley, Frieda Harris

Xin lưu ý đây là bản dịch tham khảo, không mang tính chất thương mại. Người đọc vui lòng cân nhắc trước khi quyết định in ra.

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply