Lá Prince of Cups – Aleister Crowley Thoth Tarot

Lá Prince of Cups – Aleister Crowley Thoth Tarot

Prince of Cups Con trai của sự biến hóa Bản năng Hy sinh và hiến dâng. Mục đích Kết nối…
Lá Ace of Wands – Aleister Crowley Thoth Tarot

Lá Ace of Wands – Aleister Crowley Thoth Tarot

Ace of Wands Tia lửa cảm hứng Bản năng Năng lượng, sáng kiến, đam mê, sẵn sàng chấp nhận rủi…
Lá Three of Cups – Aleister Crowley Thoth Tarot

Lá Three of Cups – Aleister Crowley Thoth Tarot

Three of Cups Sung túc Dòng nước của sự thụ hưởng Bản năng Sinh sôi và thụ hưởng (nhận lấy…
Lá Ace of Disks – Aleister Crowley Thoth Tarot

Lá Ace of Disks – Aleister Crowley Thoth Tarot

Ace of Disks Nguồn gốc của vật chất Bản năng Thúc ép năng lượng Trái đất với mục đích để…
Lá Five of Disks – Aleister Crowley Thoth Tarot

Lá Five of Disks – Aleister Crowley Thoth Tarot

Five of Disks Lo lắng Sức mạnh của sự lo lắng Bản năng Sự sẵn sàng thay đổi. Mục đích…
Lá Ten of Wands – Aleister Crowley Thoth Tarot

Lá Ten of Wands – Aleister Crowley Thoth Tarot

Ten of Wands Áp bức Ngọn lửa tự quyết Bản năng Định hướng năng lực, (tự) cho là đúng đắn,…
Lá Two of Cups – Aleister Crowley Thoth Tarot

Lá Two of Cups – Aleister Crowley Thoth Tarot

Two of Cups Tình yêu Dòng nước của sự hấp dẫn Bản năng Liên kết giữa nam và nữ. Mục…
The Priestess – Aleister Crowley Thoth Tarot

The Priestess – Aleister Crowley Thoth Tarot

II. THE PRIESTESS Bản năng Khao khát các nguồn bên trong Mục đích Được hướng dẫn, được chạm vào, trở…
Lá Two of Swords – Aleister Crowley Thoth Tarot

Lá Two of Swords – Aleister Crowley Thoth Tarot

Two of Swords Hòa bình Tinh thần của sự cân bằng Bản năng Sự khao khát cân bằng về kiến…
The Magus – Aleister Crowley Thoth Tarot

The Magus – Aleister Crowley Thoth Tarot

I. THE MAGUS Bản năng Sự quả quyết Mục đích Tự thực hiện Nguyên lý hướng dẫn “Tôi muốn!” Ánh…
Lá Queen of Disks – Aleister Crowley Thoth Tarot

Lá Queen of Disks – Aleister Crowley Thoth Tarot

Queen of Disks Người mẹ của sự phát triển và khả năng chịu đựng mạnh mẽ Bản năng Phấn đấu…
Lá Princess of Swords – Aleister Crowley Thoth Tarot

Lá Princess of Swords – Aleister Crowley Thoth Tarot

Princess of Swords Con gái của bàn thờ khí trời (gió) Bản năng Tính bốc đồng, náo động, sự khinh…
The Devil – Aleister Crowley Thoth Tarot

The Devil – Aleister Crowley Thoth Tarot

XV. THE DEVIL Bản năng Quyền lực mạnh mẽ có tính bản năng và khiêu gợi, thèm muốn quyền lực,…
Lá Prince of Disks – Aleister Crowley Thoth Tarot

Lá Prince of Disks – Aleister Crowley Thoth Tarot

Prince of Disks Con trai của nông nghiệp Bản năng Siêng năng, tập trung, và sức chịu đựng (sự bền…
The Star – Aleister Crowley Thoth Tarot

The Star – Aleister Crowley Thoth Tarot

XVII. THE STAR Bản năng Hiến dâng cho khoảnh khắc Mục đích Xem xét nội tâm, nhìn thấu sự hoàn…
Lá 10 of Swords – Aleister Crowley Thoth Tarot

Lá 10 of Swords – Aleister Crowley Thoth Tarot

Ten of Swords Sự diệt vong Tinh thần của sự phủ nhận cuộc sống Bản năng Khởi hành, chuyển đổi,…
Lá Eight of Wands – Aleister Crowley Thoth Tarot

Lá Eight of Wands – Aleister Crowley Thoth Tarot

Eight of Wands Nhanh nhẹn Ngọn lửa tư tưởng Bản năng Các ý tưởng, hành động, và truyền đạt thông…
Lá Knight of Wands – Aleister Crowley Thoth Tarot

Lá Knight of Wands – Aleister Crowley Thoth Tarot

Knight of Wands Người cha của sự tưởng tượng sáng tạo Bản năng Mở rộng và mênh mông (khẳng định…