The Hierophant – Aleister Crowley Thoth Tarot

The Hierophant – Aleister Crowley Thoth Tarot

V. THE HIEROPHANT Bản năng Tìm kiếm chân lý tiềm ẩn Mục đích Tri thức và giác ngộ là một…
Lá Five of Wands – Aleister Crowley Thoth Tarot

Lá Five of Wands – Aleister Crowley Thoth Tarot

Five of Wands Xung đột Ngọn lửa tranh chấp Bản năng Thách thức, căng thẳng, bốc đồng. Mục đích Giải…
The Tower – Aleister Crowley Thoth Tarot

The Tower – Aleister Crowley Thoth Tarot

XVI. THE TOWER (Con mắt của Chúa Trời) Bản năng Sự phá hủy hình dạng, sự vô hiệu và biến…
Lá Five of Cups – Aleister Crowley Thoth Tarot

Lá Five of Cups – Aleister Crowley Thoth Tarot

Five of Cups Thất vọng Dòng nước đọng Bản năng Thất vọng và đau khổ. Mục đích Chia lìa, nước…
Lá Eight of Cups – Aleister Crowley Thoth Tarot

Lá Eight of Cups – Aleister Crowley Thoth Tarot

Eight of Cups Lười biếng Dòng nước cam chịu Bản năng Từ bỏ, tự phủ nhận, cam chịu số phận.…
Lá Eight of Swords – Aleister Crowley Thoth Tarot

Lá Eight of Swords – Aleister Crowley Thoth Tarot

Eight of Swords Sự can thiệp Tinh thần của sự hiếu động Bản năng Sự bồn chồn, và nội tâm…
Lá Princess of Wands – Aleister Crowley Thoth Tarot

Lá Princess of Wands – Aleister Crowley Thoth Tarot

Princess of Wands Con gái của lửa Bản năng Đam mê và hấp dẫn tình dục (cảm xúc hướng ngoại).…
The Moon – Aleister Crowley Thoth Tarot

The Moon – Aleister Crowley Thoth Tarot

XVIII. THE MOON Bản năng Đi xuống thế giới bên dưới, hành trình đi vào đáy sâu vô thức Mục…
The Hanged Man – Aleister Crowley Thoth Tarot

The Hanged Man – Aleister Crowley Thoth Tarot

XII. THE HANGED MAN Bản năng Sự hy sinh và lòng sùng kính (chấp nhận sự sắp xếp của số…
Death – Aleister Crowley Thoth Tarot

Death – Aleister Crowley Thoth Tarot

XIII. DEATH Bản năng Chết đi và sinh ra, phát triển và lụi tàn Mục đích Chuyển hóa Nguyên lý…
The Fool – Aleister Crowley Thoth Tarot

The Fool – Aleister Crowley Thoth Tarot

O. THE FOOL Bản năng Tò mò, thích thú với việc thử nghiệm, tìm kiếm sự thay đổi Mục đích…
Art – Aleister Crowley Thoth Tarot

Art – Aleister Crowley Thoth Tarot

XIV. ART (Thuật giả kim) Bản năng Solve et coagula (hòa tan và gắn kết) : sự tái hợp của…
Lá Seven of Swords – Aleister Crowley Thoth Tarot

Lá Seven of Swords – Aleister Crowley Thoth Tarot

Seven of Swords Sự vô dụng Tinh thần của sự bất định Bản năng Xảo quyệt hoặc sự ngây thơ…
Lá Prince of Cups – Aleister Crowley Thoth Tarot

Lá Prince of Cups – Aleister Crowley Thoth Tarot

Prince of Cups Con trai của sự biến hóa Bản năng Hy sinh và hiến dâng. Mục đích Kết nối…
Lá Ace of Wands – Aleister Crowley Thoth Tarot

Lá Ace of Wands – Aleister Crowley Thoth Tarot

Ace of Wands Tia lửa cảm hứng Bản năng Năng lượng, sáng kiến, đam mê, sẵn sàng chấp nhận rủi…
Lá Three of Cups – Aleister Crowley Thoth Tarot

Lá Three of Cups – Aleister Crowley Thoth Tarot

Three of Cups Sung túc Dòng nước của sự thụ hưởng Bản năng Sinh sôi và thụ hưởng (nhận lấy…
Lá Ace of Disks – Aleister Crowley Thoth Tarot

Lá Ace of Disks – Aleister Crowley Thoth Tarot

Ace of Disks Nguồn gốc của vật chất Bản năng Thúc ép năng lượng Trái đất với mục đích để…
Lá Five of Disks – Aleister Crowley Thoth Tarot

Lá Five of Disks – Aleister Crowley Thoth Tarot

Five of Disks Lo lắng Sức mạnh của sự lo lắng Bản năng Sự sẵn sàng thay đổi. Mục đích…