Monday, August 15, 2022
Aleister Crowley Thoth Tarot

Aleister Crowley Thoth Tarot

  Lá Ace of Wands – Aleister Crowley Thoth Tarot

  Ace of Wands Tia lửa cảm hứng Bản năng Năng lượng, sáng kiến, đam mê, sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Mục đích Sự phát triển năng khiếu bản...

  Lá Two of Wands – Aleister Crowley Thoth Tarot

  Two of Wands Quyền chi phối Ngọn lửa ý chí Bản năng Sự quyết đoán. Mục đích Chinh phục và thống trị. Mặt sáng Động lực, dũng khí hành động. Mặt tối Tính chất...

  Lá Three of Wands – Aleister Crowley Thoth Tarot

  Three of Wands Đức hạnh Ngọn lửa phát triển Bản năng Tính sáng tạo, lòng tự tin, khởi đầu mới. Mục đích Tin tưởng, an toàn, thành công. Mặt sáng Quyền lực...

  Lá Four of Wands – Aleister Crowley Thoth Tarot

  Four of Wands Hoàn thành Ngọn lửa vạn vật bùng cháy Bản năng Trật tự (thống nhất, hoàn thiện, khắc phục các mặt đối lập). Mục đích Kiểm soát (nguyên...

  Lá Five of Wands – Aleister Crowley Thoth Tarot

  Five of Wands Xung đột Ngọn lửa tranh chấp Bản năng Thách thức, căng thẳng, bốc đồng. Mục đích Giải tỏa căng thẳng (hầu hết do tranh cãi). Mặt sáng Chứng tỏ...

  Lá Six of Wands – Aleister Crowley Thoth Tarot

  Six of Wands Chiến thắng Ngọn lửa của sự sáng tỏ Bản năng Niềm vui, niềm lạc quan, đấu tranh chiến thắng. Mục đích Chiến thắng tột đỉnh, cực điểm. Mặt...

  Lá Seven of Wands – Aleister Crowley Thoth Tarot

  Seven of Wands Dũng cảm Ngọn lửa gan dạ Bản năng Táo bạo (tấn công từ vị trí phòng thủ). Mục đích Chống cự với thế giới bên ngoài. Mặt sáng Gan...

  Lá Eight of Wands – Aleister Crowley Thoth Tarot

  Eight of Wands Nhanh nhẹn Ngọn lửa tư tưởng Bản năng Các ý tưởng, hành động, và truyền đạt thông tin (nhanh chóng). Mục đích Kiến thức, tiến bộ, phát...

  Lá Nine of Wands – Aleister Crowley Thoth Tarot

  Nine of Wands Sức mạnh Ngọn lửa hòa hợp Bản năng Chân lý tâm linh (tìm kiếm cấp bách điều khác biệt). Mục đích “Cuộc hôn nhân của đất trời”...

  Lá Ten of Wands – Aleister Crowley Thoth Tarot

  Ten of Wands Áp bức Ngọn lửa tự quyết Bản năng Định hướng năng lực, (tự) cho là đúng đắn, công bằng, và trật tự (sự gây hấn...

  Rao Vặt Tổng Hợp