Trải Bài Tarot – Tôn kính tổ tiên

Việc tôn thờ tổ tiên là một phần thưởng lớn cho những trải nghiệm tâm linh. Thấu hiểu mạng lưới của sự sống, chúng ta được kết nối tới những điều lớn lao hơn cả đích đến trong cuộc đời chúng ta. Trải bài này được truyền cảm hứng từ những người đã sống trước bạn.

Hãy rút một lá bài cho mỗi tổ tiên bạn muốn vinh danh – số lượng tuỳ thuộc vào bạn. Trong trải bài này, ba tổ tiên được nhắc đến. Những lá đại diện cho tổ tiên của bạn nên được lật ngửa và phần còn lại nên nằm sấp và lật chúng lên lần lượt khi bạn giải bài.

honor you ancestors

 1. Đại diện cho tổ tiên
 2. Thông điệp của họ?
 3. Tôi có thể thể hiện sự kính trong như thế nào?
 1. Đại diện cho tổ tiên
 2. Thông điệp của họ?
 3. Tôi có thể thể hiện sự kính trong như thế nào?
 1. Đại diện cho tổ tiên
 2. Thông điệp của họ?
 3. Tôi có thể thể hiện sự kính trong như thế nào?
 4. Di sản kế thừa của gia đình tôi là gì?
 5. Làm thế nào để tôi thể hiện sự kính trọng với nó?

______________

Nguồn: Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.

Dịch: Tiểu Liên

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply