Phép màu của ảnh Nguyệt thực rất mạnh mẽ. Nguyệt thực chỉ diễn ra khi bóng tối của Trái Đất che phủ Mặt Trăng. Gợi lên hình ảnh ba Nữ thần, những câu hỏi trong trải bài này nói về một phần của phép thuật trong sáng và sự thông minh trong đời sống hằng ngày.

lunar eclipse

  1. Điều gì là trọng tâm trong phép thuật của tôi?
  2. Bài học tôi học được từ tuổi thơ là gì?
  3. Bài học tôi học được từ tuổi trung niên là gì?
  4. Bài học tôi học được từ tuổi già là gì?
  5. Tôi cần loại bỏ điều gì?
  6. Tôi cần giữ chặt điều gì?
  7. Làm thế nào để tôi điều khiển được năng lượng của mặt trăng?

_________________

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.

Dịch: Tiểu Liên

LEAVE A REPLY