Trải Bài Tarot – Hành Động Vì Môi Trường

Động đất, sóng thần và lũ lụt nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta vẫn đang sống trong sự nhân từ của Mẹ tự nhiên. Làm tổn hại đất đai cũng chính là đẩy nhanh sự tuyệt diệt của tất cả chúng ta.Trái Đất chúng ta đang sống như một quả bóng nhỏ giữa vụ trụ rộng lớn và đen tối. Quan tâm đến Trái Đất cũng chính là quan tâm tới cuộc sống của chúng ta vì chúng ta chính là một phần của hành tinh này.

environmental action

  1. Tại sao việc tôi hành động lại quan trọng?
  2. Tôi có thể làm gì để bảo vệ môi trường?
  3. Làm sao tôi có thể giảm lượng carbon thải ra?
  4. Mặt đất cần gì từ tôi?
  5. Làm cách nào dể tôi có thể đền đáp?
  6. Tôi có thể loại bỏ những gì?
  7. Làm cách nào để tôi trở thành tấm gương tốt cho người khác?
  8. Làm thế nào để tôi có thể dành nhiều thời gian bên ngoài hơn?

_________________

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.

Dịch: Tiểu Liên

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply