Lá Eight of Swords – Crystal Visions Tarot

Eight of Swords 

Lá Eight of Swords - Crystal Visions Tarot

Eight of Swords là lá bài của những giới hạn, cảm giác bị ràng buộc, bất lực và dễ bị tổn thương. Người phụ nữ trong bức hình này đang bị giam cầm. Những con quạ có vẻ là những kẻ giam giữ, nhưng thực ra cô ta đã tự cầm tù chính mình. Chân của cô bị buộc lỏng, đủ để cô thoải mái cử động. Giữa tám thanh gươm có vẻ như đang bao vây cô, có một khe hở rộng, đủ để cô thoát ra. Tuy nhiên, dải băng bịt mắt của cô khiến cô không trông thấy đường thoát trong tình huống này.

Diễn giải ngược của lá bài:

Khi lá bài Eight of Swords bị đảo ngược, nó có thể tượng trưng cho sự tự do trong giới hạn mà một người tự đặt ra. Một người có được lòng can đảm, sự sáng suốt và độc lập cần thiết để tháo những nút thắt đang trói buộc họ. Giờ đây họ đã tự do và tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Bộ bài Crystal Visions Tarot – Jennifer Galasso

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Crystal Visions Tarot

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply