Lá Six of Pentacles – Crystal Visions Tarot

Six of Pentacles

Lá Six of Pentacles - Crystal Visions Tarot

Six of Pentacles là lá bài của sự cho và nhận. Nó có thể biểu thị việc cho và nhận sự trợ giúp dưới dạng một món tiền vay, một món vật chất, hoặc có thể là kiến thức, lời khuyên, hoặc sự ủng hộ về mặt tình cảm. Đây là lá bài của sư phụ và đệ tử, hoặc của ân nhân và người nhận ơn huệ. Lá bài này, vì thiếu sự cân bằng, có thể dẫn đến việc tranh giành quyền lực, sự thống trị và khuất phục nếu một người chỉ biết lấy và một người chỉ biết nhận.

Người phụ nữ trong lá bài này đang đi khắp vườn để thu hoạch thành quả lao động của cô. Trong lúc hái quả, cô chia phần cho lũ chim đang đói. Cô đang nhận được sự no đủ từ thiên nhiên, do đó cô cũng chia lại cho các sinh vật của thiên nhiên.

Diễn giải ngược của lá bài:

Khi là bài Six of Pentacles xuất hiện ngược, nó biểu thị sự cần thiết phải trả lại những gì đã vay. Có thể một người đã lấy nhiều hơn số mà họ được cho, và đây là lúc phải hoàn lại. Nó cũng có thể diễn đạt rằng sự trợ giúp trong dự tính của một người nay đã không còn nữa.

Bộ bài Crystal Visions Tarot – Jennifer Galasso

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Crystal Visions Tarot

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply