Qabalah – Các lá bài Hoàng Gia (Court Cards)

MacGregor Mathers đã miêu tả các Lá Hoàng Gia như một thể tồn tại không nằm ở trên các Sephiroth, nhưng ở bên dưới chúng. Ở đây có vẻ như ông có ý định rằng những lá bài này không cần các Sephiroth, nhưng là những phần phụ thêm vào các tính chất của nó. Những lá Hoàng gia đại diện cho quyền lực liên quan đến Tự Nhiên của Tứ Mẫu Tự, YHVH, ở trong Bốn Thế Giới. Chúng là hiện thân của các thuộc tính của Nguyên Tố Đặc Trưng (xem lại hình 10) và, theo đúng nghĩa, thường chúng đại diện cho những người thật khi xuất hiện trong một trải bài. Nếu không thuộc trường hợp này, chúng mang ý nghĩa là một sự kiện hoặc tình huống có một số tính chất tương tự. Có thể nói rằng các lá Hoàng gia đại diện cho các sự quyết định, của một phần bản thân chúng ta hoặc của người khác. Nó là quyết định của các cá nhân (hoặc là kết quả của tình huống được đưa ra bởi quyết định riêng) mang đến những ảnh hưởng vô hình đại diện bởi những lá bài Tarot được đánh số từ hai đến mười. Vì vậy khi một lá bài Hoàng gia xuất hiện trong một phiên đọc bài, nó đề xuất đến việc kiểm soát bởi nhân tố con người. Các lá Ẩn Chính thường đại diện cho các sức mạnh nhân quả¸ cũng điều khiển cả những lá Ẩn Phụ. Nhắc lại: Trong tiên đoán, các lá Hoàng gia đều là sự lựa chọn của con người, lá Ẩn Chính là sự lựa chọn của Chúa (mặc dù ở một cấp độ phức tạp hơn, chúng vẫn là lựa chọn của bản thân chúng ta) và những lá bài phụ là những sức mạnh tác động vào nhằm mang những điều trên vào thực tế. Tất nhiên rằng bất kì lá nào của bộ bài đều có thể ám chỉ đến một cá nhân nào đó.

Như các lá Ẩn Phụ, những lá bài Hoàng gia còn có thể liên quan đến Hoàng Đạo. Các lá Vua, Hậu và Hoàng Tử đều đứng đằng sau những Decan (mỗi cung Hoàng đạo được chia thành ba phần với mỗi 10o, mỗi phần như vậy được gọi là Decan), trong khi mà các Công Chúa đều được xem như “sợi dây liên kết các Cung lại với nhau”. Từ lá Ách đến Mười và những lá Hoàng gia có thể được đặt trong một biểu đồ phức hợp (Hình 15), nhưng sơ đồ này chỉ là một nỗ lực giản dị thái quá để chỉ ra mối quan hệ mà trên thực tế tận ba chiều, giống như việc thể hiện Trái Đất cùng với hai cực trên một mặt giấy phẳng. Hệ thống hoàn chỉnh về sự phân bổ của Tarot lên Cậy Sự Sống là một Khối Cầu Rắn được tìm thấy trong tác phẩm Golden Dawn của Regardie.

15

Hình 15. Sự phẩn bổ các lá Ẩn Phụ và Hoàng gia theo Hoàng Đạo. Tận trong cùng vòng tròn: các Cung và các Nhà của Hoàng Đạo; Vòng thứ hai: những lá bài nhỏ của Tarot; Vòng thứ ba: những ngày trong năm phân bố trên Decan; Vòng thứ tư: Các Vua, Hậu, và Hiệp Sĩ trên Hoàng Đạo; Vòng thứ 5: Về mặt kỹ thuật, là ba chiều phía trên Vua, Hậu và Hoàng Tử; Vòng ngoài cùng: Các lá Ace. Đây chính là, khi biểu đồ này được xem như một khối cầu ba chiều, tại Cực Bắc của Trái Đất bên trên những lá Công Chúa.

 

Nguồn: The Qabalistic Tarot – Robert Wang

Dịch: Trần Xuân Thiên

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply