Lá X. The Wheel of Fortune – Deviant Moon Tarot

X – The Wheel of Fortune

Wheel of Fortune

Mụ phù thủy gypsy liếc nhìn vào tương lai bằng ánh mắt vô hồn. Bà ta xoay bánh xe để tìm vận mệnh cho một người đang hoang mang.

Nghĩa xuôi: Số mạng. Cơ hội. Những điều xảy ra ngoài kế hoạch. Định mệnh. Vận mệnh.

Nghĩa ngược: Những sự kiện không may. Những kết quả không mong đợi.

Sách Deviant Moon Tarot – Patrick Valenza

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Deviant Moon Tarot

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply