Lá Two of Wands – Black Cats Tarot

Two of Wands

Ý nghĩa lá Two of Wands trong bộ Black Cats Tarot

Thảo Luận. Lá bài này tượng trưng những cuộc xung đột bên trong và bên ngoài. Sẽ không có sự tiến bộ nếu không có đấu tranh. Cần thiết phải hành động, cố gắng cân nhắc vô vàn khía cạnh của một vấn đề.

Xem bảng tra cứu 78 lá bài Black Cats Tarot.

Bộ bài Black Cats Tarot – Maria Kurora

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply