Lá The Lovers – Prisma Visions Tarot

The Lovers

6 - Lovers

Sau những cấu trúc và thủ tục của The Emperor và Hierophant, The Lovers thể hiện một điệu nhảy vui vẻ khích lệ sự tự thể hiện. Không có hệ thống tín ngưỡng nào là hoàn hảo, và sau khi đã là một người học trò biết nghe lời thì đây là lúc mà bạn có quyền và đặc ân để đặt ra những nghi vấn về chân lý mà bạn thực sự tin tưởng. Loại bỏ những thứ không có liên quan đến sự chiêm nghiệm của bản thân.

The Lovers cho thấy một khoảng thời gian thích hợp để bắt đầu một mối quan hệ mới. Phá bỏ những rào cản. Để cho những người khác biết đến bạn, con người thật của bạn và chào đó năng lượng của họ vào cuộc sống của mình. Hãy say sưa với tính dục và những mối liên kết. Đây là lá bài thể hiện niềm hạnh phúc của chủ nghĩa cá nhân. Hân hoan trong sự hòa hợp nhưng không làm mờ đi ánh sáng đẹp đẽ của bản thân mình.

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply