Storytelling 

Ý nghĩa lá Storytelling trong bộ bài Connected & Free - The Alchemist's Oracle

Kể chuyện

Hãy kiểm tra những câu chuyện của bạn trong thời điểm hiện tại. Nó có chính xác? Nó có phù hơp với quan điểm của bạn? Nó có giúp bạn trưởng thành?

Chúng ta là những người kể chuyện, và chính cảm xúc và suy nghĩ sẽ tạo lập nên câu chuyện của riêng ta.

Hãy bỏ thời gian ra để khám phá câu chuyện của bản thân, sửa chữa những gì bạn thấy cần sửa chữa hoặc dũng cảm xóa bỏ toàn bộ nó! Vũ trụ sẽ không đánh giá độ hay hoặc dở của câu chuyện, Người chỉ mang đến cho bạn những điều tốt đẹp dựa vào cảm xúc thực tế của bản thân bạn.

Tự mình tạo nên câu chuyện mà nó mang những sự thật và bản sắc của riêng bạn sẽ tuyệt vời xiết bao!

Đá: Prehnite, Chrysocolla, Kyanite

Bộ bài Connected & Free – The Alchemist’s Oracle (Inner Hue)

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Connected & Free

LEAVE A REPLY