Wednesday, August 17, 2022
Connected & Free – The Alchemist’s Oracle

Connected & Free – The Alchemist’s Oracle

  Connected & Free The Alchemist’s Oracle – Sách Hướng Dẫn

  Bộ bài Connected & Free – The Alchemist’s Oracle được tạo ra với sự hướng dẫn từ vũ trụ cùng tình yêu bao la...

  Lá Expectation – Connected & Free Oracle

  Expectation Kỳ vọng Sự kỳ vọng bạn đặt nơi bản thân và nơi người khác là quá kiên cưỡng và bó buộc, hãy tự tạo lối...

  Lá Embrace – Connected & Free Oracle

  Embrace Đón nhận Lá bài tồn tại như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng bạn đã đặt tầm nhìn của mình quá thấp. Hãy nới...

  Lá Fear – Connected & Free Oracle

  Fear Nỗi sợ Chẳng có gì tổn hại khi muốn nhìn sâu hơn vào bản thân hoặc một tình huống hoặc một điều gì mà bạn...

  Lá Initiation – Connected & Free Oracle

  Initiation Khởi sự Câu hỏi giờ đây không còn là tại sao không bắt đầu bước đi nữa, vì bạn đã làm điều đó từ hơi...

  Lá Standstill – Connected & Free Oracle

  Standstill Bế tắc Bạn vừa rơi vào ngõ cụt. Điều quan trọng bây giờ là xem điều này như một món quà, một bài tập khả...

  Lá Communication – Connected & Free Oracle

  Communication  Giao tiếp Bạn đang nhận được lời nhắc nhở hãy cho sự thật và tầm nhìn giao tiếp với nhau, chủ động tạo cuộc đối...

  Lá Elixir – Connected & Free Oracle

  Elixir Rượu thuốc Bạn không phải là bình chứa để đổ đầy mà là một tia lửa sáng suốt, giàu tri thức và tài năng để...

  Lá Crown Chakra – Connected & Free Oracle

  Crown Chakra Ta là Thần. Crown Chakra (Chakra đỉnh) là nơi ta kết nối với thần thánh, bao gồm cả những thứ ta tôn thờ. Thông...

  Lá Third Eye Chakra – Connected & Free Oracle

  Third Eye Chakra Ta là Tầm nhìn. Chakra thứ sáu này là Chakra của sự sáng suốt và nhận thức. Là cánh cổng trực tiếp để...

  Rao Vặt Tổng Hợp