6 of Cups

Lá 6 of Cups - Nicoletta Ceccoli Tarot

Nhìn vào những kỷ niệm sâu nhất của bạn để nhớ bạn là ai và điều gì làm cho bạn hạnh phúc. Hãy để người khác giúp bạn tìm thấy chính mình một lần nữa.

Từ khóa: Hồi tưởng lại quá khứ, những kỷ niệm thời thơ ấu, tha thứ

Bộ bài Nicoletta Ceccoli Tarot – Nicoletta Ceccoli

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Nicoletta Ceccoli Tarot

LEAVE A REPLY