Palace of Swords

Lá bài này là khung cảnh cho phép suy nghĩ trong một không khí khô và lạnh. Lâu đài này trồi lên trong sương mù tối tăm, thường làm vẩn đục suy nghĩ của ta, và được xây như một nơi để quan sát, vì mục đích nhận thức hiệu quả chứ không phải vì đời sống xa hoa. Những đôi cánh cho thấy khả năng vượt qua thành kiến về cảm xúc, và đạt được quan điểm toàn cầu.

Bộ Bài Tarot of Dreams – Ciro Marchetti, Lee Bursten

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Tarot of Dreams

LEAVE A REPLY