Lá Knot – Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards

Knot

Ý nghĩa lá Knot trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards
Ý nghĩa lá Knot trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards

Các kế hoạch không thành công. Một mẩu dây thừng dày nằm trên mặt đất, bị thắt nút và rối ren. Lá bài này biểu thị rằng các kế hoạch mà người hỏi đặt ra sẽ không thành công.

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply