King of Swords

Ý nghĩa lá King of Swords trong bộ Black Cats Tarot

Cố Gắng. Hoàng Đế là người chỉ đạo. Tính kiên định của ngài giúp ngài trở thành ngai vàng. Mức độ nghiêm trọng quá của những lời phán xét người khác từ ngài có thể làm ngài mệt mỏi.

Xem bảng tra cứu 78 lá bài Black Cats Tarot.

Bộ bài Black Cats Tarot – Maria Kurora

LEAVE A REPLY