IX. The Hermit

Lá IX. The Hermit - Nicoletta Ceccoli Tarot

Hãy im lặng trong một thời gian và tách mình khỏi tất cả các tác động bên ngoài. Tĩnh tâm để nhìn con đường của bạn rõ ràng hơn.

Từ khóa: Trí tuệ, sự cô độc, một hướng dẫn tâm linh hoặc người cố vấn

Bộ bài Nicoletta Ceccoli Tarot – Nicoletta Ceccoli

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Nicoletta Ceccoli Tarot

LEAVE A REPLY