Lá Four of Rods – Anna K Tarot

Four of Rods

Lá Four of Rods trong bộ bài Anna K Tarot
Lá Four of Rods trong bộ bài Anna K Tarot

Four of Rods mô tả tình huống trong đó chúng ta có thể tiến lên một nền tảng mới bằng sự tín nhiệm và sự tin cậy. Cảm giác hòa hợp và an toàn đang chiếm ưu thế – giờ là lúc gặp gỡ những con người mới, bước vào những cánh cửa mới, sống cởi mở. Four of Rods cũng có nghĩa là chúng ta được chào đón ở nơi mà ta sắp đến hoặc chúng ta nên chào đón mọi người.

Gợi ý: Để tránh nhầm lẫn, hãy phân tích một cách hệ thống sự khác nhau giữa lá bài này với các lá Six of Swords, Eight of Cups và VII, the Chariot. Cả ba lá bài đều nói về sự ra đi nhưng lá Six of Swords là sự ra đi đầy lo lắng để đến một nơi chưa biết. Đây không phải là chuyến đi tự nguyện mà xuất phát và đồng hành với một nỗi đau nào đó. Lá Eight of Cups là sự ra đi với nỗi đăm chiêu. Còn lá VII, the Chariot lại khắc họa một hình mẫu chuyến đi của một anh hùng; đây là sự ra đi vì lợi ích của chính nó.

Bộ Bài Anna K Tarot – Anna Klaffinger

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Anna K Tarot

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply