Two of Cups

Lá Two of Cups trong bộ bài Anna K Tarot
Lá Two of Cups trong bộ bài Anna K Tarot

Two of Cups ám chỉ một khía cạnh cụ thể trong tình yêu: tình yêu nam nữ. Ở đây, mọi thứ đều nói về tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, đắm chìm trong tình yêu, cảm giác hồi hộp lo lắng – hay nói về giai đoạn đầu của mối quan hệ.

Nhưng Two of Cups còn có nghĩa là một cuộc gặp gỡ thắm thiết nhưng không phải tình yêu, là mở lòng với một người hay chấp nhận một trải nghiệm, một hành động từ thiện hay sự hòa giải.

Gợi ý: Để tránh nhầm lẫn, hãy so sánh lá bài này với lá VI, the Lovers.

Bộ Bài Anna K Tarot – Anna Klaffinger

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Anna K Tarot

LEAVE A REPLY