Lá Four of Pentacles – Anna K Tarot

Four of Pentacles

Lá Four of Pentacles trong bộ bài Anna K Tarot
Lá Four of Pentacles trong bộ bài Anna K Tarot

Four of Pentacles miêu tả một phương thức hành động mang tính dành dụm, tiết kiệm và thậm chí có phần keo kiệt. Việc tích trữ này có thể là về tiền bạc và của cải nhưng cũng có thể là về việc giữ vững những lập trường. Hành động này sẽ có ý nghĩa nếu chúng ta biết được khoảng thời gian thiếu thốn đang đến, nhưng trong hầu hết trường hợp thì lá Four of Pentacles mang ý nghĩa ép buộc, keo kiệt và tham lam, hoặc việc gom góp tiền bạc, của cải hoặc danh tiếng vì một nhu cầu an toàn thái quá.

Bộ Bài Anna K Tarot – Anna Klaffinger

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Anna K Tarot

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply