Lá Seven of Pentacles – Anna K Tarot

Seven of Pentacles

Lá Seven of Pentacles trong bộ bài Anna K Tarot
Lá Seven of Pentacles trong bộ bài Anna K Tarot

Seven of Pentacles muốn chúng ta hãy kiên nhẫn. Chúng ta phải kiên nhẫn với một dự án hoặc với một tình huống nào đó. Chúng ta nên cho ai đó thời gian để trưởng thành và phát triển. Lá Seven of Pentacles cũng cho thấy khoảng thời gian phát triển mà chúng ta cần phải chịu đựng bằng lòng kiên nhẫn và tĩnh tâm để sau cùng sẽ được hưởng những quả ngọt.

Bộ Bài Anna K Tarot – Anna Klaffinger

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Anna K Tarot

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply