Five of Wands

Lá Five of Wands - Cat's Eye Tarot

Từ khóa: Bất đồng, đấu tranh, sự đối đầu.

Năm con mèo đang tham gia một trò chơi điển hình của loài mèo. Việc đối kháng trong trò chơi cho phép các chú mèo mài dũa các kỹ năng của mình cho tuổi trưởng thành.

Trong một trải bài: Chúng ta không thường cảm thấy thoải mái với những ý tưởng về sự bất đồng và rắc rối dù chúng tương đối nhỏ đi nữa. Sự cạnh tranh thân thiện sẽ đòi hỏi một phương thức khống chế năng lượng. Bạn đối mặt với thử thách một cách tự tin, hay vẫn đang ở trong trạng thái phòng thủ?

Sách Cat’s Eye Tarot – Debra Givin

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Cat’s Eye Tarot

LEAVE A REPLY