Lá Father of Cups – Wild Unknown Tarot

Father of Cups

Ngoại giao, cởi mở

Wild Unknown Cups 14

Father of Cups thực sự có tính cách rất độc đáo và năng động. Ông là người cha giống như “gà mẹ” nhất trong số những người cha trong tarot, và luôn là người bảo hộ cho nghệ thuật. Ông là một người đàn ông đáng kính – người luôn luôn ủng hộ gia đình của mình cũng như cộng đồng. Điều duy nhất không tốt ở người đàn ông này đó là những sự bất an bén rễ ăn sâu trong lòng ông….chúng quá lớn và ảnh hưởng đến tính cách của ông theo cách mà chúng ta không thể ngờ tới.

Sách Wild Unknown Tarot – Kim Krans

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Wild Unknown Tarot

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply