Lá Eight of Rods – Anna K Tarot

Eight of Rods

Lá Eight of Rods trong bộ bài Anna K Tarot
Lá Eight of Rods trong bộ bài Anna K Tarot

Eight of Rods là một lá bài kỳ lạ, nó thường khiến tôi bối rối khi lật trúng những lúc giải bài cho một ai đó, bởi nó mang ý nghĩa là tin tức và chỉ có vậy. Nó là tin tức vẫn chưa đến nhưng sẽ sớm xuất hiện. Một ý nghĩa khác có thể có là chúng ta đang thụ động chờ đợi mọi việc thay đổi thay vì chủ động tự thay đổi chúng – nét nghĩa này dựa vào câu hỏi và người đặt câu hỏi, đó có thể hoặc là một chiến lược hay hoặc là không đạt được mục tiêu kỳ vọng, không có lợi mà còn hại thêm.

Nhưng ngoài điều này ra thì thực sự chẳng có gì khác để nói về lá Eight of Rods. Có một cách để tránh bị bối rối như tôi đó là hãy nói rằng những thôi thúc mới mẻ luôn là điều tốt, và lá Eight of Rods ám chỉ cuối cùng sẽ có điều gì đó thay đổi.

Bộ Bài Anna K Tarot – Anna Klaffinger

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Anna K Tarot

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply