Ace of Swords

Thor’s Goats

Lá Ace of Swords - Fantastical Creatures Tarot

Dù thần Bắc Âu Thor là một chiến binh dữ dội, ông cũng được biết đến là một người bạn của con người. Thanh kiếm khổng lồ của Thor có thể chịu đựng sức mạnh phá hủy của cả lửa và băng. Người ta nói chiếc búa hung mạnh của ông có thể quét sét lên trời.

Chiến xa của Thor được kéo bởi hai con dê khổng lồ có ma lực, được đặt tên là Toothnasher và Toothgrinder, đã giúp bảo vệ Thor.

Nghĩa chính: Một khởi đầu mới mạnh mẽ mang đến một bước đột phá lớn có thể giúp bạn vượt qua khó khăn. Bất kỳ quyết định nào tại thời điểm này sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời bạn một lúc nào đó.

Mục đích: Dùng lá bài này để giúp bạn vượt qua chu kỳ trì trệ và biến chuyển mọi thứ.

Bộ Bài Fantastical Creatures Tarot – Lisa Hunt & D. J. Conway

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Fantastical Creatures Tarot

LEAVE A REPLY